Změny v evidenci skutečných majitelů

Dne 1.6.2021 vstoupí v účinnost zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v důsledku čehož se zruší stávající právní úprava skutečných majitelů obsažená v AML zákoně a dojde rovněž k…

Novinky v oblasti ochrany spotřebitele

Poslanecká sněmovna v současné době projednává návrh novely občanského zákoníku v rámci sněmovního tisku č. 994. Součástí předmětné novely je i úprava ustanovení v oblasti ochrany spotřebitele…

Rok 2021 ve znamení úprav v oblasti AML/CFT

Co přináší novela o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu? Legislativně-technické úpravy, ale i větší novinky…