Evropský fond dlouhodobých investic – ELTIF

Evropským nařízením v roce 2015 vešel na trh kolektivního investování nový druh alternativních investičních fondů, který v českém prostředí do nynější doby marně hledá svého zástupce.

„Dne 1. 7. 2020 se naše společnost Greats advokáti, s.r.o. stala členem Asociace pro kapitálový trh. Asociace sdružuje klíčové poskytovatele investičních služeb na českém kapitálovém trhu a je komunikační platformou jak mezi jejími členy, tak i vůči České národní bance.“