16. května 2023

eDoklad, možnost prokazování totožnosti plně digitální cestou

Návrh zákona ze dne 20. 4. 2023 (aktuálně v připomínkovém řízení) má za cíl umožnit prokazování totožnosti plně digitální cestou. Takový způsob bude možný tam, kde bylo doposud nutné fyzicky předkládat občanský průkaz.

eDoklad bude zpřístupněn prostřednictvím mobilní aplikace a bude jej nově moci využívat také soukromý sektor, který bude beneficientem připravované změny. V praxi bude možné jednoduše načíst eDoklad z mobilní aplikace pomocí čtečky a všechny potřebné informace se do příslušného dokumentu vyplní automaticky. Společnostem odpadnou náklady spojené s identifikací osob (např. při bankovním styku). S možností využívaní eDokladu budou spjaty počáteční výdaje (cca 3 000Kč) na pořízení zařízení pro čtení eDokladů. Bude ovšem možné využít současná zařízení pro bezdrátové čtení údajů z karet, tedy je předpoklad, že náklady u držitelů těchto zařízení budou minimální a půjde pro ně jen o softwarové změny.

Důležitým benefitem využití eDokladu bude zrychlení procesu identifikace klienta a omezení chybovosti při přepisu jeho údajů. Zamezí také snahám o zneužití osobních dokladů či jejich pozměnění.

Další články