1. srpna 2023

Architekti, nebojte se jednat

Vyjednávání v oblasti veřejných zakázek může pro architekty představovat náročný a zdlouhavý proces. Na některé konkrétní problematické oblasti je možné se dopředu připravit.

Dobře nastavené podmínky totiž tvoří základ každého projektu. Zaměřujeme se na pět oblastí, kterým je třeba při jednání o smlouvě věnovat pozornost:

  1. Ochrana autorských práv architekta jeho smluvních partnerů a udělení příslušných oprávnění veřejnému zadavateli.
  2. Způsob financování veřejné zakázky a nastavení platebního harmonogramu.
  3. Kontrola vymezení předmětu veřejné zakázky ve smlouvě.
  4. Možnost veřejného zadavatele ukončit spolupráci bez udání důvodu, a to v jakékoli projekční fázi.
  5. Vysoké smluvní pokuty.

Jednotlivým problematickým oblastem jsme se věnovali v exkluzivním článku pro architektonický časopis INTRO č. 21

Další články