Architekti, nebojte se jednat

Vyjednávání v oblasti veřejných zakázek může pro architekty představovat náročný a zdlouhavý proces. Na některé konkrétní problematické oblasti je možné se dopředu připravit.