27. ledna 2023

Rámec EU a USA pro ochranu osobních údajů

EK zveřejnila návrh rozhodnutí o přiměřenosti ohledně Rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů. Evropská komise oznámila, že Rámec EU a USA, který zavádí ochranu osobních údajů z EU, jež zpracovávají americké společnosti, budou schvalovat členské státy EU. Rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů vznikl v reakci na rozsudek Soudního dvora EU Schrems II, který zrušil Štít soukromí mezi EU a USA.

Americké společnosti se budou moci připojit k Rámci EU a USA pro ochranu osobních údajů tak, že se zavážou dodržovat podrobný soubor povinností a zásad v oblasti ochrany osobních údajů. Ten obsahuje mj. požadavek na vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny, nebo zajištění bezpečnosti osobních údajů, když jsou sdíleny se třetími stranami. Dále upravuje povinnost, aby společnosti nabídly subjektům údajů možnost odmítnout zpřístupnění svých osobních údajů třetím stranám.

USA mají rovněž zavést do právního řádu několik omezení a záruk týkajících se přístupu orgánů veřejné moci USA k osobním údajům. Přístup zpravodajských agentur USA k evropským údajům by měl být omezen pouze na míru nezbytnou k ochraně národní bezpečnosti a dále pak by mělo dojít k vytvoření soudu pro přezkum ochrany osobních údajů, který má nezávisle řešit stížnosti osob z EU a přijímat závazná nápravná opatření.

Návrh rozhodnutí o přiměřenosti nyní bude předložen Evropskému výboru pro ochranu osobních údajů a poté má dojít ke schvalování výborem ze zástupců členských států a Evropským parlamentem.

Další články

Vrácení zboží bez obalu, aneb na co máte nárok

Odmítl Vám prodávající vrátit plnou částku za zboží zakoupené v e-shopu z důvodu, že jste nevrátili zboží i s původním obalem, nebo proto, že obal byl více či méně poškozený? Nezoufejte a zkuste…