27. listopadu 2022

Rejstřík evidence skutečných majitelů neměl být veřejný

Podle rozhodnutí Soudního dvora EU z 22. 11. 2022 je stav, kdy si kdokoli může dohledat informace o majitelích firem, proti právu na soukromí i ochranu osobnosti.

SDEU rozhodl o neplatnosti ustanovení 5. AML směrnice, podle něhož musí členské státy zajistit, aby informace o skutečných majitelích společností a jiných právnických osob zapsaných v rejstříku na jejich území byly vždy k dispozici jakékoli osobě z široké veřejnosti.
 
Soudní dvůr v odůvodnění rozsudku zdůrazňuje, že boj proti praní peněz a financování terorismu přísluší přednostně veřejným orgánům a subjektům, jako jsou úvěrové či finanční instituce, kterým jsou v důsledku jejich aktivit ukládány konkrétní povinnosti v dané oblasti. Široký přístup veřejnosti k informacím o skutečných majitelích tak neodpovídá požadavku proporcionality při omezení práv a svobod. 

Lze předpokládat, že rozsudek SDEU bude mít dopad i na českou právní úpravu evidence skutečných majitelů, která byla naposledy novelizovaná v říjnu tohoto roku.

Celé rozhodnutí je k dispozici zde

 

Další články

Home office a DPP/DPČ na ústupu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ukončilo připomínkové řízení k návrhu novely zákoníku práce. Novela by měla zajistit jednak transpozici evropských směrnic, jednak zavést novou úpravu práce na…

Greats zpátky ve škole

Uvědomujeme si, jak náročný je vstup absolventů práva do finančněprávní praxe. Pro studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy jsme proto tento semestr připravili dovednostní předmět Corporate…