16. listopadu 2022

Home office a DPP/DPČ na ústupu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ukončilo připomínkové řízení k návrhu novely zákoníku práce. Novela by měla zajistit jednak transpozici evropských směrnic, jednak zavést novou úpravu práce na dálku, elektronického podepisování a doručování.

Současně by mělo dojít mj. k rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům, např. o informace ohledně odborného rozvoje zaměstnance na konkrétní pozici či o informace o postupu, který musí strany dodržet v případě rozvázání pracovního poměru, včetně údajů o pracovních dobách a postupu při neplatném rozvázání. V neposlední řadě by novela měla zpřísnit pravidla pro DPP a DPČ, kdy zaměstnancům vykonávajícím práci na základě takových dohod vznikne nově nárok např. na dovolenou či příplatky za práci přesčas, noční práci apod. Vyjádření k připomínkám prozatím nebylo zveřejněno, nicméně lze předpokládat, že znění novely v budoucnu ještě bude měněno. Vývoj změn novely zákoníku práce budeme nadále monitorovat.

Další články

Greats zpátky ve škole

Uvědomujeme si, jak náročný je vstup absolventů práva do finančněprávní praxe. Pro studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy jsme proto tento semestr připravili dovednostní předmět Corporate…

Změny v české energetice

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje nový energetický zákon, který přináší koncepční změny na energetický trh. Jednou z nich je skutečnost, že kdo na trhu s energiemi nepodniká, nebude muset…