1. září 2022

Cookies lišty vykazují řadu nedostatků

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) za 1. polovinu roku 2022 v souvislosti s přijetím novely zákona o el. komunikacích monitoroval dodržování obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR) v souvislosti se zpracováním souborů cookies u různých provozovatelů webových stránek.

ÚOOÚ zjistil řadu nedostatků, zejména:
1. používání netechnických cookies bez souhlasu;
2. neúměrně dlouhá doba platnosti cookies vzhledem k jejich účelu;
3. nepřítomnost volby určené pro vyjádření nesouhlasu s využitím netechnických cookies v první vrstvě cookies lišty;
4. špatná kategorizace cookies;
5. absence informací o konkrétních použitých cookies;
6. rozdíl ve viditelnosti tlačítek pro souhlas a nesouhlas s využitím netechnických cookies;
7. nesprávná klasifikace cookies souborů;
8. informace o cookies v cizím jazyce;
9. cookies lišta znesnadňuje či znemožňuje čtení webové stránky.

Úřad v této souvislosti informuje, že prozatím pouze neformálně upozorňoval provozovatele stránek na uvedená pochybení, nicméně nyní již bude přistupovat i k udělování sankcí.

Další články

Přestěhovali jsme se!

Naše společnost Greats advokáti s.r.o. změnila k 1. 7. 2022 své sídlo.
Najdete nás na adrese Národní 973/41, 110 00, Praha 1.