4. července 2022

Změna v obsahu sdělení klíčových informací (KID) ve světle nového nařízení Evropské komise

Evropská komise přijala nové nařízení 2021/2268, které s účinností od 1.1.2023 novelizuje stávající nařízení Evropské komise 2017/653 a mění podobu sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů, včetně cenných papírů vydávaných investičními fondy.

Sdělení klíčových informací (známé též jako „KID“ – key information document), které mají případnému investorovi dát základní představu o produktu, do kterého by chtěl investovat, se budou výrazněji měnit. Nově přijaté nařízení Evropské komise reaguje na poznatky z pětileté praxe od přijetí nařízení 2017/653, především pak na nejednotný obsah těchto dokumentů.

Dle představy Evropské komise by měly nové, vylepšené KIDy obsahovat podrobnější údaje o investičním fondu a jeho cenných papírech, které jsou předmětem zájmu případného investora. Novela si dává za cíl sjednotit obsah KIDů, které se mnohdy drasticky liší napříč investičními společnostmi. Případný investor si tak zanedlouho může v KIDu přečíst podrobnější informace o:

  • nákladech vzniklých z investování
  • způsobu fungování daného typu investičního fondu,
  • rizicích investování
  • umístění souvisejících dokumentů (statuty investičních fondů či informace ohledně ceny cenných papírů)

Nová právní úprava bude účinná od 1.1.2023. Na změny těchto sdělení tak mají investiční společnosti ještě dostatek času.

Další články

Pokyny ke stanovení výše pokut podle GDPR

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) vydal prvotní verzi pokynů, které mají zpřesnit způsob stanovení výše pokut při porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). EDPB…

Zajímají Vás kryptoaktiva?

Nenechte si ujít na epravo.cz online přednášku našeho kolegy advokáta Mgr. Vladimíra Sršně. Přehledně Vás provede jejich stávající veřejnoprávní úpravou a nastíní blížící se evropské regulace…