4. července 2022

Pokyny ke stanovení výše pokut podle GDPR

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) vydal prvotní verzi pokynů, které mají zpřesnit způsob stanovení výše pokut při porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). EDPB definoval pět kroků, které mají vnitrostátní orgány dohledu při ukládání pokut zvážit a zahrnout při rozhodování o konkrétní výši pokuty.

První krok se soustředí na souběh porušení GDPR. Druhý krok definuje výpočet základu pokuty – dozorový orgán má nejprve rozhodnout, zda je porušení nízké, střední či vyšší závažnosti, s čímž má spojit procentuální výši zákonného limitu a dále zahrnout do výpočtu roční obrat podniku za účelem dosažení přiměřenosti. Třetí krok stanovuje přitěžující a polehčující okolnosti. Čtvrtý krok objasňuje výši zákonných limitů a dále pak upřesňuje odpovědnost podniku za své zaměstnance. V pátém kroku pokyny nabádají k individualizovanému přístupu při ukládání pokut v souladu s principy přiměřenosti, odrazujícího účinku a účinnosti.

Pokyny, k nimž bylo možné do 27. června 2022 zasílat připomínky, mají stanovit obecná pravidla. Jejich účelem není dle EDPB vytvořit aritmetický vzorec, protože ze své podstaty nemohou předvídat každý aspekt konkrétního případu. Stanovení výše pokuty by tak mělo podle EDPB vycházet z individualizovaného posouzení.

Další články

Zajímají Vás kryptoaktiva?

Nenechte si ujít na epravo.cz online přednášku našeho kolegy advokáta Mgr. Vladimíra Sršně. Přehledně Vás provede jejich stávající veřejnoprávní úpravou a nastíní blížící se evropské regulace…

Akt o datech

Evropská komise představila dne 23. února 2022 novou regulaci v oblasti sdílení a využití dat. Tzv. akt o datech spolu s aktem o správě dat předloženým v listopadu 2020 a schváleným Parlamentem a…

Quo Vadis, CZK? Investiční snídaně

Greats advokáti byli partnerem Investiční snídaně na téma Quo Vadis, CZK?
Široká diverzifikace, strategická alokace, sofistikovaný a komplexní přístup k investování je jedinou cestou, jak ochránit…