13. května 2022

Akt o datech

Evropská komise představila dne 23. února 2022 novou regulaci v oblasti sdílení a využití dat. Tzv. akt o datech spolu s aktem o správě dat předloženým v listopadu 2020 a schváleným Parlamentem a Radou v listopadu 2021 tvoří pilíře evropské strategie pro data, navazují na GDPR a nařízení o volném toku neosobních údajů. Bude-li akt o datech přijat, bude závazný 12 měsíců poté.

Akt o datech má přinést zejména opatření umožňující přístup uživatelů připojených zařízení k údajům, jež tato zařízení generují a které často shromažďují výhradně výrobci, a sdílet tyto údaje s třetími stranami za účelem poskytování poprodejních nebo jiných inovativních služeb založených na datech. Náklady spojené s přenosem dat by dle nařízení zároveň měly být výrobcům hrazeny a mělo by být znemožněno využívání sdílených dat v přímé konkurenci s jejich výrobky.

Dále si nařízení klade za cíl vyrovnat vyjednávací sílu malých a středních podniků a ochránit je před nespravedlivými smluvními podmínkami ve smlouvách týkajících se sdílení dat, které do smluv stanovuje strana se silnější vyjednávací pozicí (výrobce). Evropská komise má v budoucnu rovněž zformulovat vzorové smluvní podmínky za účelem pomoci SME při vypracovávání a sjednávání spravedlivějších smluv o sdílení dat.

Akt o datech má taktéž poskytnout veřejnému sektoru prostředky pro přístup k datům soukromého sektoru v mimořádných případech, zejména v případě mimořádných událostí, jako jsou povodně, požáry či pandemie. V neposlední řadě má nové nařízení umožnit klientům snáze měnit poskytovatele cloudových a edge služeb a zavést pojistky proti nezákonnému předávání dat.

Na základě výše uvedeného je zřejmé, že bude-li nařízení schváleno, přinese rozsáhlé změny v oblasti sdílení a využití dat. Další vývoj pro Vás budeme samozřejmě sledovat a informovat Vás o něm.

Další články

Quo Vadis, CZK? Investiční snídaně

Greats advokáti byli partnerem Investiční snídaně na téma Quo Vadis, CZK?
Široká diverzifikace, strategická alokace, sofistikovaný a komplexní přístup k investování je jedinou cestou, jak ochránit…

Cookies a nová zákonná úprava

Podle novely zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, již nebude pro užívání…