21. února 2022

Návrh zákona o zpřístupnění služeb bez omezení

Ministerstvo průmyslu a obchodu zaslalo do připomínkového řízení návrh zákona o požadavcích na přístupnost služeb.

Uvedený návrh zákona implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/882 ze dne 17. dubna 2019 o požadavcích na přístupnost u výrobků a služeb, která má být do právních řádů členských zemí implementována do 28. června 2022. Cílem uvedeného návrhu zákona je zpřístupnit vybrané služby pro osoby se zdravotním postižením nebo jiným funkčním omezením, ať už trvalým nebo dočasným.

Návrh zákona specifikuje konkrétní služby, na které budou dopadat podmínky přípustnosti, přičemž mezi tyto služby byly zařazeny i bankovní služby, které zahrnují i vybrané investiční služby dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. V této souvislosti pak budou muset poskytovatelé vybraných služeb splňovat podmínky specifikované v nařízení vlády, jehož návrh je přiložen k návrhu zákona o požadavcích na přístupnost služeb, a to např. poskytovat informace o fungování služby vnímatelné více než jedním smyslem. Návrh zákona by měl nabýt účinnosti dne 28. června 2025.

Další články

Regulace investování do aktiv

Investování do kryptoaktiv je zpravidla spojeno s řadou dotazů ohledně regulace, kterou by se konkrétní aktivity měly řídit.

Greats má novou advokátku

Naše milá kolegyně, JUDr. PhDr. Kristýna Poche, se 3. ledna 2022 stala oficiálně ADVOKÁTKOU.