31. ledna 2022

Regulace investování do aktiv

Investování do kryptoaktiv je zpravidla spojeno s řadou dotazů ohledně regulace, kterou by se konkrétní aktivity měly řídit.

I když navrhovaná regulace kryptoaktiv (nařízení MiCA) zatím nebyla přijata, je třeba zkoumat, zda konkrétní aktivity týkající se investování do kryptoaktiv nemohou spadat do již existující regulace.

Zpravidla se může jednat o případy, kdy konkrétní kryptoaktivum bude investičním nástrojem, nebo se může jednat o situaci, kdy investování do kryptoaktiv vykazuje znaky kolektivního investování a jedná se tudíž o investiční fond. Tuto otázku ve vztahu k investičním fondům vyjasnila ESMA v dotazích a odpovědích k směrnici o správcích alternativních investičních fondů, kde konstatuje, že pokud určité uspořádání splňuje definici investičního fondu, není z hlediska regulace rozhodné, zda investuje do kryptoaktiv nebo jiných alternativních aktiv, a musí plnit povinnosti, které regulace klade na obhospodařování a administraci investičních fondů.

Další články

Greats má novou advokátku

Naše milá kolegyně, JUDr. PhDr. Kristýna Poche, se 3. ledna 2022 stala oficiálně ADVOKÁTKOU.

Cookies a často kladené dotazy

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) na svých webových stránkách zveřejnil odpovědi na často kladené otázky v souvislosti s podmínkami udělení souhlasu s cookies prostřednictvím tzv. cookies lišty.…