1. prosince 2021

Novinky v oblasti elektronické identifikace

V oblasti elektronické identifikace, elektronického podepisování a využívání elektronických dokumentů dochází ke kontinuálnímu posunu směrem k umožnění flexibilního využívání nejnovějších technologií.

Jeden z nejaktuálnějších posunů představuje návrh novely nařízení eIDAS, která rozšiřuje možnosti využití nařízení eIDAS i na soukromé služby. Zavádí právní rámec pro evropskou peněženku digitální identity, která by měla umožnit přeshraniční využívání elektronické identifikace a dalších atributů digitální identity (jako např. potvrzení o vzdělání apod.). Novela pracuje s možností využívání digitální identity on-line i offline. Dále novelou dochází k rozšíření služeb vytvářejících důvěru o poskytování služeb elektronické archivace, elektronických účetních knih a správu prostředků pro dálkové vytváření elektronických podpisů a pečetí.

Další články

K povinnosti správce doložit právní titul

Dovolujeme si Vás informovat o nedávném rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, týkajícím se odpovědnosti správce osobních údajů za zpracování osobních údajů na základě řádného právního titulu.

Novela exekučního řádu

Dne 1. 7. 2021 vstoupil v platnost zákon č. 286/2021 Sb., kterým se novelizuje exekuční a občanský soudní řád.

Evropské zelené dluhopisy či EuGB

Dne 6. července 2021 zveřejnila Evropská komise návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských zelených dluhopisech.