30. září 2021

Evropské zelené dluhopisy či EuGB

Dne 6. července 2021 zveřejnila Evropská komise návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských zelených dluhopisech.

Toto nařízení stanovuje podmínky pro emitenty, kteří budou chtít označit emitované dluhopisy jakožto „evropské zelené dluhopisy“ či „EuGB“. Jedná se např. o podmínky souladu užití získaných peněžních prostředků s nařízením o taxonomii (nařízení EU 2020/852 ze dne 18. června 2020), povinností vyhotovovat zprávy o alokaci či poemisní zprávy o alokaci a další. Nařízení dále upravuje podmínky pro registraci externích posuzovatelů, kteří budou posuzovat mj. poemisní zprávy vydávané emitenty.

Nařízení má přinést jistotu investorům, že peněžní prostředky získané emisí zelených dluhopisů budou užity v souladu s požadavky nařízení o taxonomii, tj. že investice spadá do kategorie udržitelného investování.

Další články