16. září 2021

Česká republika uplatňuje kontrolu vybraných zahraničních investic

Česká republika se zařadila mezi země, které uplatňují režim kontroly vybraných zahraničních investic.

Nový zákon č. 34/2021 Sb., Zákon o prověřování zahraničních investic, nabyl účinnosti k 1. květnu 2021. Zmiňovaná regulace zavádí systém pro kontrolu investic ze zemí mimo EU do strategických aktiv relevantních pro bezpečnost a vnitřní pořádek České republiky. V praxi tak podléhají určité zahraniční investice předchozímu schválení Ministerstva průmyslu a obchodu a zároveň ministerstvo opravňují přezkoumávat jakékoliv zahraniční investice až do doby pěti let od jejich dokončení. Spolu s tím zákon také zavádí vysoké sankce až do výše 1 % obratu za nesplnění povinnosti investici oznámit. Státu se tak dostává do rukou další, poměrně výrazný, nástroj kontroly. Nezodpovězenou otázkou ale nadále zůstává, co vše lze zahrnout pod pojem „aktiva relevantní pro bezpečnost a vnitřní pořádek České republiky“, stejně jako otázka, zda neexistence materiální hranice takové investice nemůže být v budoucnu zneužita k plošnému postupu vůči konkrétní skupině osob.

 

Další články

Irsko pod kritikou EU za nečinnost při vymáhání GDPR

V listopadu minulého roku byla vydána zpráva, že Facebook má přichystaných 77,5 milionu eur na zaplacení pokuty za porušování ochrany osobních údajů, jehož se měla dopustit jeho dceřiná společnost…