18. srpna 2021

Bude dlouhodobé investování pro české rezidenty od 1. 1. 2022 atraktivnější?

Finanční trh netrpělivě očekává, zda bude do konce tohoto volebního období přijat zákon, kterým se mají změnit některé stávající zákony týkající se rozvoje kapitálového trhu.

Nový zákon by měl od 1. ledna příštího roku, mimo jiné, pomocí daňových úprav a vzniku tzv. účtu dlouhodobých investic zatraktivnit pro české daňové rezidenty možnosti dlouhodobého investování (úprava v tomto ohledu trochu nešťastně používá pojem spoření na stáří). K tomu by mělo přispět rozšíření daňového zvýhodnění i na další produkty a služby na kapitálovém trhu.

V tuto chvíli se návrh zákona nachází ve druhém čtení, kdy měl být 14. července poslaneckou sněmovnou v tomto čtení projednán. Bohužel schůze byla přerušena ještě před jeho projednáním, a to až do 14. září. Je tedy otázkou, zda poslanecká sněmovna těsně před volbami stihne u tohoto zákona projít celým předepsaným legislativním procesem.

V mezidobí od projednání zákona v první čtení bylo různými poslanci navrženo celkem 16 pozměňovacích návrhů, z nichž některé řeší technické nedokonalosti původního návrhu, jiné však mají podobu skrytého či zcela viditelného přílepku, tedy návrhu, který se uvedené materie netýká.

V rámci pozměňovacích návrhů je například navrženo zakotvení nového přestupku pro zaměstnavatele, kteří by chtěli jakkoliv ovlivňovat své zaměstnance při výběru správce účtu dlouhodobých investic. Návrh počítá například i s úpravou zákona o spotřebitelském úvěru retroaktivního charakteru (úprava se má použít i na úvěry sjednané před nabytím účinnosti novely) v oblasti týkající se možnosti předčasného splacení úvěrů poskytovaných na bydlení a hrazení nákladů spojených s takovým předčasným splacením ze strany dlužníků. Jedná se o reakci na stanovisko ČNB v této věci, se kterým velká část bankovního trhu nesouhlasí.

Pozměňovací návrhy jsou rozličného charakteru a řeší nejen původním návrhem upravované oblasti, ale nově i některá další ustanovení v zákoně o investičních společnostech a investičních fondech, v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu či v zákoně o doplňkovém penzijním spoření.

Je tedy vhodné sledovat, zda bude legislativní proces úspěšně završen a právní úprava vstoupí v platnost k 1. lednu příštího roku. V případě schválení návrhu zákona nás od příštího roku mohou čekat zajímavé a zásadní změny na finančním trhu.

Další články

Hromadné žaloby nově a lépe?

Pokud by byl Zákon o hromadných žalobách přijat v původně navrhované podobě, znamenal by revoluci v oblasti procesního práva.

Blížící se regulace kryptoaktiv

Evropská unie v rámci návrhu balíčku předpisů zaměřených na digitální finance plánuje regulovat kryptoaktiva…