14. září 2021

Investiční nástroj nemusí vždy být pouze jedním investičním nástrojem

V případě některých investičních nástrojů není vždy jednoznačně možné určit o jaký druh investičního nástroje se jedná.

Tento problém bývá ještě častější u investičních nástrojů z jurisdikcí mimo Evropskou unii. Problém častokrát neřeší ani skutečnost, že investiční nástroj je určitým způsobem označen, např. jako strukturovaný dluhový nástroj, certifikát nebo i některá ETF. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu totiž obsahuje pravidlo, dle kterého jeden investiční nástroj může podle svých vlastností vykázat znaky více druhů investičních nástrojů. Pokud tedy investiční nástroj vykazuje znaky dvou různých druhů investičních nástrojů, bude z pohledu regulace a povinností osoby poskytující investiční služby zpravidla vnímán tak, že je ve vztahu k uvedenému investičnímu nástroji třeba splnit povinnosti vztahující se k oběma druhům investičních nástrojů (zejména je třeba mít povolení k poskytování investičních služeb k oběma druhům investičních nástrojů a poskytnout zákazníkům informace o rizicích a vlastnostech obou druhů investičních nástrojů).  

Další články

Irsko pod kritikou EU za nečinnost při vymáhání GDPR

V listopadu minulého roku byla vydána zpráva, že Facebook má přichystaných 77,5 milionu eur na zaplacení pokuty za porušování ochrany osobních údajů, jehož se měla dopustit jeho dceřiná společnost…