24. září 2021

Pokuta 225 milionů eur pro WhatsApp

WhatsApp pokutován za nakládání s osobními údaji v rozporu s GDPR

Irský úřadu pro ochranu osobních údajů (DPC) vydal rozhodnutí, kterým udělil WhatsAppu pokutu ve výši 225 milionů eur. Jedná se o nejvyšší pokutu, kterou DPC udělil od vstupu GDPR v účinnost, a zároveň se jedná o pokutu výrazně vyšší, než společnost Facebook původně očekávala. Pokuta byla udělena především za neplnění požadavků na transparentnost, porušování informační povinnosti ve vztahu k subjektům údajů a porušování základních zásad zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 12 až 14 a čl. 5 GDPR. WhatsAppu byla rozhodnutím DPC stanovena tříměsíční lhůta na zjednání nápravy. Společnost považuje pokutu za nepřiměřenou a chystá se podat proti rozhodnutí odvolání.

Další články

Irsko pod kritikou EU za nečinnost při vymáhání GDPR

V listopadu minulého roku byla vydána zpráva, že Facebook má přichystaných 77,5 milionu eur na zaplacení pokuty za porušování ochrany osobních údajů, jehož se měla dopustit jeho dceřiná společnost…