27. února 2022

Cookies a nová zákonná úprava

Podle novely zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, již nebude pro užívání cookies na webových stránkách stačit, aby uživatelé webových stránek byli na využívání cookies upozorněni a měli možnost jej odmítnout (tzv. režim opt-out).

 • Nově totiž bude potřeba od uživatele získat prokazatelný (aktivní) souhlas s celkovým rozsahem a účelem využití cookies na konkrétní webové stránce (tzv. režim opt-in).
 • Takový souhlas by měl být uživatelem udělen před samotným užitím cookies a uživatel musí být dostatečně a jasně srozuměn s tím, jaké cookies a za jakým účelem mohou být na webové stránce užívány.
 • V případě, že na určité webové stránce bude užíváno větší množství cookies, bude pro účely dodržení požadavku na dostatečné a srozumitelné poučení uživatele sloužit cookies lišta. Cookies lišta poskytne uživatelům možnost rozbalit si více informací o všech užívaných cookies na příslušné webové stránce a následně jejich užívání schválit či nikoliv.
 • V žádném případě však nebude možné souhlas uživatele jakkoliv vynucovat. Uživatel musí mít možnost užívání cookies odmítnout a takové odmítnutí by nemělo mít žádný vliv na jeho přístup k dané webové stránce.
 • ÚOOÚ na svých webových stránkách zveřejnil odpovědi na často kladené otázky v souvislosti s podmínkami udělení souhlasu s cookies prostřednictvím tzv. cookies lišty.
 • Předně ÚOOÚ vyjasnil, ve vztahu ke kterým cookies je potřeba souhlas udělit a ke kterým nikoliv. Souhlasu není třeba u technických cookies, jelikož však i prostřednictvím technických cookies dochází ke zpracování osobních údajů, musí jakékoliv další zpracování probíhat v souladu s GDPR.
 • Daný souhlas by pak měl být především svobodný konkrétní, informovaný a jednoznačný, přičemž subjekt údajů musí mít jednoduchou možnost souhlas neudělit, aniž by z toho pro něj plynuly jakékoliv negativní důsledky (např. nedostupnost obsahu webových stránek).
 • Současně musí být subjektu údajů poskytnuty dostatečné informace s podrobnostmi způsobu a obsahu zpracování (tj. jaké údaje budou zpracovávány, kdo je bude zpracovávat, za jakým účelem, jak dlouho apod.). Především by pak uživatel měl mít možnost odmítnout všechny cookies najednou.
 • Pro udělení souhlasu prostřednictvím webového prohlížeče je potřeba aktivní úkon uživatele (např. kliknutí na tlačítko souhlasu), předem nastavený souhlas v prohlížeči nesplňuje podmínku svobodnosti. Ze stejného důvodu není možné mít předem zaškrtnutá políčka souhlasu v Nastavení. Uživatel musí mít také možnost udělit souhlas jednotlivým správcům.
 • Co se týče požadavků na vzhled tlačítek „přijmout vše“ a „odmítnout vše“, nemělo by se tlačítko odmítnutí lišit takovým způsobem, aby se mohlo stát, že jej subjekt údajů přehlédne. Ideálně by tlačítko odmítnutí mělo být na stejné úrovni jako tlačítko souhlasu.
 • Za souhlas se rovněž nepovažuje zavření lišty uživatele a setrvání na stránkách. Souhlas musí být vždy dán explicitně, jinak není možné cookies uložit.
 • V případě udělení souhlasu musí být tento následně pro uživatele kdykoliv možné odvolat, přičemž odvolání musí být stejně jednoduché jako jeho udělení (pokud je tedy například dán souhlas pomocí vyskakovací lišty, musí být také možné jej na internetových stránkách odvolat – pomocí snadno dostupného tlačítka či odkazu).
 • ÚOOÚ doporučuje mít dostupný výpis jednotlivých cookies a jejich účelů. Způsob informování uživatele ohledně cookies by měl být srozumitelný pro běžného uživatele a přehledný. Struktura informací se bude lišit podle množství uložených cookies.

 

Použití souborů cookies

Při návštěvě našich webových stránek se do vašeho prohlížeče ukládají informace v podobě souborů cookie (malé textové soubory). Do těchto souborů se ukládají údaje o tom, jak stránku používáte (identifikátory, datum návštěvy atd.).

Nezbytně nutné cookies (technické) (Typ 1) – základní cookie jsou nezbytné k tomu, aby naše webové stránky plnily své základní funkce. Tyto soubory cookie umožňují navigaci na stránkách a použití vámi požadovaných prvků, např. přístup k zabezpečeným oblastem stránek. Bez těchto cookie bychom nemohli poskytovat služby, které umožňují provoz těchto stránek.

Výkonnostní cookie (Typ 2) – výkonnostní (analytické) cookie týkající se výkonu shromažďují anonymní informace o tom, jakým způsobem návštěvníci používají naše webové stránky. Tyto soubory cookies nám ukazují, jak probíhá interakce mezi návštěvníky a našimi webovými stránkami, neboť nám poskytují informace o navštívených oblastech, o čase stráveném na stránkách a o výskytu případných problémů, např. chybových hlášení. Tyto informace nám pomáhají zlepšit výkon našich webových stránek.

Funkční cookie (Typ 3) – Tyto cookie umožňují vylepšování komfortu a účinnosti webových stránek a zpřístupňují nejrůznější funkce. Ve funkčních cookie lze například uložit jazyková nastavení.

Cílené cookie (Typ 4) – tyto cookie se používají pro znázornění reklamy, která je relevantní pro uživatele a jeho zájmy. Tyto cookies lze také použít pro uložení a měření efektivity reklamní kampaně, se kterou se zákazník seznámil během návštěvy konkrétních webových stránek. Díky tomu lze také lépe komunikovat s potenciálními inzerenty.

Cizí cookies – Během prohlížení webových stránek vám mohou být zasílány cookies(s) z daných webových stránek, ale i z webových stránek spravovaných jinými organizacemi (cizí cookie neboli cookie třetích stran). To je, například, případ pluginů pro sociální sítě Google+, LinkedIn aj. Jsou součástí webové stránky, generují je přímo tyto weby a vkládají do na navštívené stránky. Pluginy jsou obvykle určeny pro sociální sítě ke sdílení obsahu těchto sítí. Přítomnost těchto pluginů na webové stránce znamená přenos cookie tam a zpět mezi webovými stránkami třetími stranami.

Další články

Regulace investování do aktiv

Investování do kryptoaktiv je zpravidla spojeno s řadou dotazů ohledně regulace, kterou by se konkrétní aktivity měly řídit.