4. července 2022

Otázky a odpovědi k novým standardním smluvním doložkám dle GDPR

Evropská komise vydala otázky a odpovědi (Q&A), které mají poskytnout bližší informace k používání nových standardních smluvních doložek (SCC) vydaných 4. června 2021.

Jedná se o SCC pro správce či zpracovatele v rámci EU/EHP, které lze využít jako nástroj pro předávání osobních údajů mimo EU/EHP v souladu s GDPR.

Aktualizované SCC přinášejí několik novinek, např. vyžadují poskytnutí nových informací (mj. o účelu předávání osobních údajů, o rolích stran smlouvy, o bezpečnostních opatřeních), definují více způsobů předávání osobních údajů mezi správci a zpracovateli, umožňují dalším stranám přistoupit ke smlouvě v době její platnosti, rozšiřují požadavky na transparentnost atd.

Dohody o předávání osobních údajů, které byly uzavřeny po 27. září 2021 musí používat nové SCC, dohody uzavřené před tímto datem se mohou do 27. prosince 2022 řídit starými SCC.

Další články

Pokyny ke stanovení výše pokut podle GDPR

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) vydal prvotní verzi pokynů, které mají zpřesnit způsob stanovení výše pokut při porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). EDPB…

Zajímají Vás kryptoaktiva?

Nenechte si ujít na epravo.cz online přednášku našeho kolegy advokáta Mgr. Vladimíra Sršně. Přehledně Vás provede jejich stávající veřejnoprávní úpravou a nastíní blížící se evropské regulace…

Akt o datech

Evropská komise představila dne 23. února 2022 novou regulaci v oblasti sdílení a využití dat. Tzv. akt o datech spolu s aktem o správě dat předloženým v listopadu 2020 a schváleným Parlamentem a…