12. srpna 2022

Soudní dvůr EU k formě uchovávání záznamů podle MiFID II

SDEU na podzim minulého roku vydalo rozhodnutí ve věci C-95/20 týkající se uchovávání záznamů dle MiFID II, které v České republice neupoutalo velkou pozornost.

Kromě otázky způsobu vedení záznamů SDEU zdůraznil význam systematického výkladu evropských předpisů v případě různých jazykových verzí. V daném případě SDEU na rozdíl od bulharského regulátora konstatoval, že záznamy o posouzení vhodnosti a přiměřenosti investičních produktů a služeb a o informacích o nákladech nemusí být vedeny v samostatných jednotných registrech (či databázích) ale způsob uchovávání těchto záznamů si lze volně zvolit za předpokladu, že splňuje veškeré další regulatorní požadavky.

Další články

Přestěhovali jsme se!

Naše společnost Greats advokáti s.r.o. změnila k 1. 7. 2022 své sídlo.
Najdete nás na adrese Národní 973/41, 110 00, Praha 1.