29. listopadu 2022

Vrácení zboží bez obalu, aneb na co máte nárok

Odmítl Vám prodávající vrátit plnou částku za zboží zakoupené v e-shopu z důvodu, že jste nevrátili zboží i s původním obalem, nebo proto, že obal byl více či méně poškozený? Nezoufejte a zkuste uplatnit svůj nárok.

Pokud jste jako spotřebitel odstoupili od smlouvy do 14 dnů (jinými slovy, využili jste práva podle § 1829 občanského zákoníku), nemůže prodávající požadovat, abyste vrátili též originální obal. Ve spotřebitelském světě se s touto praxí ale setkáváme často.

Jak to tedy je? Obal je samostatnou věcí, která slouží k ochraně zboží v průběhu jeho dodání spotřebiteli. Z toho vyplývá, že obal, v němž bylo zboží dodáno, není součástí ani příslušenstvím zboží a nemůže sdílet stejný právní osud. Spotřebitel je tak povinen vrátit pouze předmět kupní smlouvy (zakoupené zboží).

Prodávající pak na druhé straně nemůže s úspěchem namítat, že nevrácením zboží v původním obalu došlo ke snížení hodnoty zboží, za které by odpovídal spotřebitel a které by musel nahradit.

Je však důležité připomenout, že pod takto myšleným obalem je třeba si představit zejména kartonové krabice. Praxe dokonce potvrdila, že nezáleží na tom, zda na původní krabici bylo vytisknuto sériové číslo či jiné označení zakoupeného zboží. Výjimkou jsou ale obaly sloužící k opakovanému použití, jako jsou například kufry, obaly na hudební nástroje. Tyto obaly raději uchovejte, abyste se vyhnuli zklamání při případné reklamaci či vracení zboží.

Přestože se výše popsané chování prodávajících opakuje poměrně často, dostupná judikatura však doposud mlčela, a to zřejmě s ohledem na neúměrné náklady soudního sporu v poměru k neoprávněně zadržovaným částkám prodávajícími. Proto jsme rádi, že se naší kanceláři podařilo poprvé uspět ve spotřebitelském sporu, kdy soud prvního stupně rozhodl, že prodávající nemůže nárokovat snížení hodnoty zboží, které bylo prodávajícím vráceno v neoriginální papírové krabici. Ačkoli se jednalo o bagatelní spor, vyloučený z přezkumu v odvolacím řízení, považujeme náš úspěch za důležitý milník na cestě ochrany spotřebitelských práv.

Další články

Home office a DPP/DPČ na ústupu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ukončilo připomínkové řízení k návrhu novely zákoníku práce. Novela by měla zajistit jednak transpozici evropských směrnic, jednak zavést novou úpravu práce na…

Greats zpátky ve škole

Uvědomujeme si, jak náročný je vstup absolventů práva do finančněprávní praxe. Pro studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy jsme proto tento semestr připravili dovednostní předmět Corporate…