21. května 2021

Evropská komise představila Strategii pro digitální finance pro EU

Návrh nařízení o digitální provozní odolnosti sjednocuje požadavky na zabezpečení systému finančních institucí před kybernetickými útoky a zavádí povinnost hlášení kybernetických útoků pro všechny vymezené finanční instituce.

Na úrovni Evropské unie, v rámci tzv. balíčku pro oblast digitálních financí, je mimo jiné připravováno i tzv. nařízení DORA (Digital operational resilience Act). Cílem této právní úpravy je komplexně řešit digitální provozní odolnost finančního sektoru. Právní úprava má mít dopad prakticky na všechny hlavní typy subjektů finančního trhu, ale i subjekty v oblasti kryptoaktiv, statutární auditory a auditorské společnosti či poskytovatele služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií. S ohledem na zamýšlenou komplexnost a robustnost připravované úpravy doporučujeme subjektům, kterých by se mohla tato úprava dotýkat, průběžně sledovat vývoj příslušných legislativních prací tak, aby byly řádně a včas připraveni na její následnou implementaci do každodenní praxe.

Další články

Rok 2021 ve znamení úprav v oblasti AML/CFT

Co přináší novela o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu? Legislativně-technické úpravy, ale i větší novinky…