10. května 2021

ESMA / test přiměřenosti a vyjímka execution-only

Na konci ledna vydala ESMA konzultační materiál týkající testu přiměřenosti a výjimky execution-only.

Na konci ledna vydala ESMA konzultační materiál týkající testu přiměřenosti a výjimky execution-only. Tyto pokyny upřesňují některé požadavky na provádění testu přiměřenosti a svými důsledky mohou ovlivnit již zavedené postupy společností při získávání informací o odborných znalostech a zkušenostech investorů. Nově je např. dovozována povinnost zavést postupy zamezující opakovanému vyplňování dotazníku k testu přiměřenosti. Tyto pokyny jsou prozatím ve fázi konzultačního materiálu, jeho vývoj pro Vás i nadále sledujeme.
V návaznosti na dokončení kontrol uplatňování požadavků na vhodnost (zahájené v únoru 2020) pak ESMA již avizovala i aktualizaci pokynů k testu vhodnosti.

Další články

Rok 2021 ve znamení úprav v oblasti AML/CFT

Co přináší novela o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu? Legislativně-technické úpravy, ale i větší novinky…