15. dubna 2021

Whistleblowing – zákonné úpravy oznamování možného protiprávního jednání mohou mít dopad již koncem letošního roku na všechny firmy s nejméně 25 zaměstnanci.

V únoru byl poslancům rozeslán vládní návrh 2 zákonů týkajících se whistleblowingu. Uvedené zákony, transponující evropskou úpravu, vytvářejí či prohlubují (např. v oblasti AML) komplexní úpravu oznamování možného protiprávního jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje v zákoně uvedené tuzemské a evropské právní předpisy, jakož i ochrany takových oznamovatelů a subjektů jim blízkých před nepříznivými důsledky (slovy zákona před „odvetnými opatřeními“). 

Uvedené právní předpisy budou mít dopad na mnoho subjektů, které doposud žádné obdobné úpravě nepodléhaly, když povinnou osobou mají být například i všichni zaměstnavatelé s nejméně 25 zaměstnanci (včetně DPP, částečných úvazků etc.) Neplnění podmínek zákona může mít pro povinné osoby závažné následky, např. v některých případech mají pokuty za přestupek dle příslušného zákona dosahovat až do výše 1 milionu Kč nebo 5 % čistého obratu povinné osoby za poslední ukončené účetní období. 

Termín účinnosti obou zákonů je prozatím navržen na 17.12.2021 s tím, že tzv. vnitřní oznamovací systém má být ze strany povinných osob zaveden do 31.3.2022.

 

Další články