29. března 2021

Nová regulace crowdfundingu stojí za dveřmi

Blížící se účinnost crowdfundingové regulace přinese zásadní změny zejména pro provozovatele crowdfundingových platforem.

Blížící se účinnost crowdfundingové regulace přinese zásadní změny zejména pro provozovatele crowdfundingových platforem. Nová úprava přináší kromě povinnosti získat příslušnou licenci od ČNB i řadu dalších pravidel zejména v oblasti vnitřní organizační struktury a procesů, řízení střetu zájmů, informační povinnosti, ochrany investorů a propagace. Dle přechodných ustanovení mohou současný poskytovatelé služeb skupinového financování poskytovat služby dle stávajícího režimu až do 10. listopadu 2022, nicméně s ohledem na rozsah nových požadavků je nejvyšší čas na přípravu na nový režim. 

 

Další články

Evropský fond dlouhodobých investic – ELTIF

Evropským nařízením v roce 2015 vešel na trh kolektivního investování nový druh alternativních investičních fondů, který v českém prostředí do nynější doby marně hledá svého zástupce.