30. června 2021

Transparentnost odměňování mužů a žen

Evropská komise projednává iniciativu, která se zaměřuje na zvýšení transparentnosti odměňování žen a mužů.

V rámci této iniciativy byl zveřejněn návrh směrnice, která zavádí povinnosti v oblasti transparentnosti odměňování žen a mužů. Jedná se např. o povinnost uvedení počáteční výše odměny nebo jejího rozpětí, která má být budoucímu pracovníkovi vyplácena na konkrétní pozici. Dále povinnost zpřístupnění popisu genderově neutrálních kritérií použitých k vymezení odměny a kariérního postupu zaměstnanců či právo požadovat od zaměstnavatele informace o své individuální úrovni odměňování a o průměrných úrovních odměňování pro kategorie pracovníků vykonávajících stejnou nebo rovnocennou práci.

Prozatím se však jedná pouze o návrh ve fázi připomínek. Vývoj této směrnice budeme v rámci legislativního procesu pro klienty sledovat.

Další články

Změny v evidenci skutečných majitelů

Dne 1.6.2021 vstoupí v účinnost zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v důsledku čehož se zruší stávající právní úprava skutečných majitelů obsažená v AML zákoně a dojde rovněž k…