22. srpna 2023

Povolení k poskytování platebních služeb pro mzdové účetní dle ZPS

Stanovisko České národní banky (ČNB) vydané dne 10. srpna 2023 odpovídá na otázku, kdy musí mzdový účetní disponovat povolením k poskytování platebních služeb dle zákona o platebním styku. 

Konkrétně se jedná o povolení k provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu, nebo povolení k poukazování peněz.

ČNB došla k závěru, že takovým povolením musí osoba vykonávající služby mzdového účetnictví disponovat v případě, kdy přijímá peněžní prostředky od zaměstnavatelů na svůj platební účet (tedy na platební účet mzdového účetního) a následně převádí tyto peněžní prostředky na účty jednotlivých zaměstnanců a příjemců mzdových odvodů. Takovýto postup dle ČNB naplňuje znaky poskytování platebních služeb.

Zákon počítá s určitými výjimkami, kdy povolení k poskytování platebních služeb není nutné, i když jsou naplněny znaky této činnosti. Služby mzdového účetnictví do žádné skupiny výjimek nespadají. Avšak dle ČNB lze vykonávat mzdové účetnictví i postupem, který nebude naplňovat znaky poskytování platebních služeb – jedná se o situaci, kdy by mzdový účetní měl dispoziční oprávnění k účtu vedenému na jméno zaměstnavatele a platby prováděl z tohoto účtu za zaměstnavatele. 

Další články

Architekti, nebojte se jednat

Vyjednávání v oblasti veřejných zakázek může pro architekty představovat náročný a zdlouhavý proces. Na některé konkrétní problematické oblasti je možné se dopředu připravit.