10. srpna 2023

Evropská komise zveřejnila návrh k tzv. Otevřeným financím (Open finance)

Evropská komise zveřejnila dne 28. června 2023 návrh nařízení o přístupu k finančním údajům v rámci připravovaného legislativního balíčku spolu s návrhem směrnice o platebních službách a službách elektronických peněz na vnitřním trhu a s návrhem nařízení o platebních službách na vnitřním trhu.

Navrhované nařízení stanoví pravidla, v souladu s nimiž lze přistupovat k určitým kategoriím údajů o zákaznících ve finančním sektoru, sdílet a používat je, včetně práv a povinností uživatelů a držitelů údajů a nové kategorie oprávněných poskytovatelů finančních informačních služeb. Podle Evropské komise je cílem zavedení této nové kategorie zajistit, aby přístup k údajům o zákaznících a jejich zpracování ve finančním sektoru měli pouze důvěryhodní a bezpeční poskytovatelé.

Oblast působnosti nařízení je omezena na konkrétní soubory údajů o zákaznících, včetně údajů týkajících se smluv o hypotečním úvěru, půjček a účtů (s výjimkou platebních účtů dle PSD2), úspor, investic do finančních nástrojů, investičních produktů založených na pojištění, kryptoaktiv, nemovitostí aj.

Seznam podniků, na které se nařízení vztahuje, pokud vystupují jako držitelé nebo uživatelé údajů, zahrnuje mj. úvěrové instituce, platební instituce, OCP, investiční společnosti, pojišťovny a zajišťovny.

Další články

Architekti, nebojte se jednat

Vyjednávání v oblasti veřejných zakázek může pro architekty představovat náročný a zdlouhavý proces. Na některé konkrétní problematické oblasti je možné se dopředu připravit.