16. září 2022

Nová stanoviska ČNB ke správě obdobné s obhospodařováním ve smyslu § 15 ZISIF a pokoutným fondům ve smyslu § 98 ZISIF

Česká národní banka vydala na konci června letošního roku nová stanoviska ke dvěma specifickým oblastem zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF), která si zaslouží bližší pozornost.

První z těchto stanovisek se dotýká tzv. „patnáctek“ neboli správy obdobné s obhospodařováním ve smyslu § 15 ZISIF. „Patnáctky“ jsou v poslední době trochu nešťastně spojované především s finančními podvody jako byl projekt Growing Way. Nové stanovisko ČNB tak podrobně rozebírá jednotlivé definiční znaky správy podle § 15 ZISIF, jakož i upřesňuje některé povinnosti správců ve vztahů ve vztahu k nové evropské legislativě jako je:
• povinnost uvádět na webových stránkách správce informace ohledně udržitelnosti
• povinnost správce vypracovat pro produkt KID (sdělení klíčových informací)

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/stanoviska-k-regulaci-financniho-trhu/RS2022-05/

Druhé stanovisko se pak zabývá aktivitami pokoutných fondů dle § 98 ZISIF. Stanovisko si dává za cíl poskytnout jasný návod k rozpoznání takovéhoto „investičního pokoutnictví“, a to včetně přehledného schématu, které podává poměrně jasnou odpověď, jak určit zda dochází k neoprávněnému kolektivnímu investování.

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/stanoviska-k-regulaci-financniho-trhu/RS2022-06/

Další články

Cookies lišty vykazují řadu nedostatků

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) za 1. polovinu roku 2022 v souvislosti s přijetím novely zákona o el. komunikacích monitoroval dodržování obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR) v…

Přestěhovali jsme se!

Naše společnost Greats advokáti s.r.o. změnila k 1. 7. 2022 své sídlo.
Najdete nás na adrese Národní 973/41, 110 00, Praha 1.