Mgr. Zuzana Schindlerová

Advokátní koncipientka

4 roky zkušeností v oblasti závazkového, obchodního a správního práva, litigací a práva duševního vlastnictví

Poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti obchodního a závazkového práva a v oblasti soudních sporů. Právní poradenství poskytuje také v oblasti práva duševního vlastnictví, zejména registrace ochranných známek a sporů s prvkem autorskoprávní ochrany.