JUDr. Petr Moudrý

Advokátní koncipient

Je absolventem Právnické fakulty UK se zájmem zejména o oblast kapitálových trhů, kolektivního investování a o právo obchodních korporací