JUDr. PhDr. Kristýna Poche

Advokátka

8 let zkušeností v oblasti ochrany osobních údajů a finanční regulace, zejm. v oblasti fondové správy majetku a investičních služeb

Poskytuje komplexní poradenství klientům v oblasti ochrany osobních údajů, mj. při implementaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Věnuje se rovněž činnosti compliance, přípravě licenčních řízení a jiné právní podpoře především v oblasti finančního práva.