Mgr. Daniel Borsík, Ph.D.

Právník

9 let zkušeností v oblasti bankovního práva, práva kapitálového trhu a práva obchodních korporací.

Poskytuje konzultace, vyjednává a implementuje nové projekty v oblasti licencování, regulatory compliance, corporate governance, business ethics a ESG.

Mezi hlavní dosažené úspěchy patří nastavování řídicího a kontrolního systému nově vznikající banky, participace na vytvoření školícího programu pro členy volených orgánů a zaměstnance v rámci finanční skupiny nebo hlavní autorství českého kodexu corporate governance a navazujícího manuálu.