Mgr. Arian Ebrahimi

Advokátní koncipient

2 roky zkušeností v oblasti finančního a obchodního práva, zejm. investičních služeb a fondové správy majetku

Podílí se na poskytování právního poradenství zaměřeného na finanční regulace zejména u investičních společností a fondů včetně oblasti ochrany osobních údajů (GDPR), AML a udržitelného investování (ESG). Dále se podílí též na poradenství v oblasti obchodního práva.