15. června 2021

Svěřenský fond jako fond investiční?

V otázce svěřenského fondu jako fondu investičního vládne stále značná míra právní nejistoty.

Institut svěřenského fondu je s námi v české právní úpravě již sedmým rokem a do povědomí veřejnosti se tak dostal nejen svým medializovaným využitím na politické scéně. Co se ale týče svěřenského fondu jako fondu investičního, vládne stále značná míra právní nejistoty. Pro investiční svěřenský fond platí specifika zakotvená v ZISIF, ale ani veřejnoprávní regulace není schopna odpovědět na všechny potenciální otázky a ponechává tak široký prostor pro interpretaci. Právě přetrvávající právní nejistota ohledně daného institutu v kombinaci s širokým okruhem v tuzemsku či zahraničí osvědčených organizačních forem investičních fondů má nejspíše na svědomí fakt, že Česká republika na svého prvního zástupce investičního svěřenského fondu stále čeká.

 

Další články

Změny v evidenci skutečných majitelů

Dne 1.6.2021 vstoupí v účinnost zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v důsledku čehož se zruší stávající právní úprava skutečných majitelů obsažená v AML zákoně a dojde rovněž k…