Na co se specializujeme?

Veřejné zakázky

  • kontrola nabídek dodavatelů do zadávacích řízení na veřejné zakázky
  • příprava zadávací dokumentace pro veřejné zadavatele
  • administrace veřejných zakázek pro veřejné zadavatele
  • zastupování dodavatelů ve správním řízení – příprava a podání námitek proti úkonům zadavatele, příprava a podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele na ÚOHS