Na co se specializujeme?

Právní podpora architektům

  • při účasti v soutěžích o návrh, v zadávacích řízeních na veřejné zakázky, jednání s veřejnými zadavateli i soukromými investory
  • příprava, kontrola a revize smluv o dílo na vyhotovení návrhu stavby, projektové dokumentace ve všech stupních a související zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavbu
  • příprava, kontrola a revize licenčních smluv na užití autorských děl vytvořených architekty
  • příprava, kontrola a revize subdodavatelských smluv
  • ve sporech vzniklých ze smluv o dílo a ze smluv licenčních
  • v oblasti zajištění požadavků na udržitelnost projektů