Na co se specializujeme?

Licenční řízení

  • zakládání resp. změny rozsahu povolení bank, investičních společností, obchodníků s cennými papíry, investičních zprostředkovatelů
  • zakládání investičních fondů všech druhů a forem – UCITS/non-UCITS/FKvI, s právní osobností (vč. SICAV) i podílové fondy; otevřené i uzavřené, obhospodařované i samosprávné
  • osamostatnění investičních fondů
  • přeměny investičních fondů
  • likvidace investičních fondů
  • veřejné nabízení (prospekty & přijetí na regulovaný trh)
  • souhlasy s nabytím kvalifikované účasti
  • přeshraniční notifikace a povolení k poskytování investičních služeb v zahraničí