Na co se specializujeme?

IT/IP

  • příprava smluv o dílo na vývoj a implementaci software, licenčních smluv k užití software, smluv na poskytnutí podpory software
  • registrace ochranných známek v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví a Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví