Na co se specializujeme?

Corporate governance

  • nastavení vnitřního kontrolního systému
  • posuzování vhodnosti členů volených orgánů
  • řešení konfliktů zájmů ve společnosti
  • agenda etického kodexu
  • compliance programy
  • trestní odpovědnost právnických osob