24. ledna 2022

Povinnost podniků reportovat o udržitelnosti

Návrh směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (CSDR)

V první polovině tohoto roku se očekává přijetí nového evropského standardu pro reporting o udržitelnosti ve formě směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti. Návrh směrnice rozšiřuje rozsah nefinančního reportingu subjektů veřejného zájmu tím, že reporting o udržitelnosti se má vztahovat na všechny velké podniky a malé a středné podniky, které jsou obchodované na regulovaných trzích v EU. Povinné společnosti budou muset nově reportovat o udržitelnosti ve svých výročních zprávách podle jednotných standardů a v jednotném elektronickém formátu. Tyto části výročních zpráv budou navíc podléhat auditu externího auditora. Pokud bude návrh přijat v souladu se současnými ambiciózními plány, pak velké podniky budou muset splňovat požadavky směrnice od účetních období začínajících 1. ledna 2023 nebo později a zveřejňovat reporty od roku 2024, zatímco malé a střední podniky budou muset splňovat požadavky směrnice od účetních období začínajících 1. ledna 2026.

Další články

Greats má novou advokátku

Naše milá kolegyně, JUDr. PhDr. Kristýna Poche, se 3. ledna 2022 stala oficiálně ADVOKÁTKOU.

Cookies a často kladené dotazy

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) na svých webových stránkách zveřejnil odpovědi na často kladené otázky v souvislosti s podmínkami udělení souhlasu s cookies prostřednictvím tzv. cookies lišty.…

Novinky v oblasti elektronické identifikace

V oblasti elektronické identifikace, elektronického podepisování a využívání elektronických dokumentů dochází ke kontinuálnímu posunu směrem k umožnění flexibilního využívání nejnovějších technologií…