23. dubna 2024

Hromadné žaloby mají spotřebitelům usnadnit vymáhání svých práv

Návrh zákona o hromadném občanském řízení soudním představuje možnost pro spotřebitele (a také mikropodnikatele), jak se efektivněji domáhat svých práv.

Na druhou stranu je potřeba zdůraznit, že institut hromadných žalob může zároveň představovat značná reputační rizika pro podnikatele, a to zejména s ohledem na možný výskyt šikanózních návrhů.

Poslanecká sněmovna ČR schválila dne 10. 4. 2024 ve třetím čtení návrh zákona o hromadném občanském řízení soudním, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Návrh zákona představuje zásadní změnu v českém právním řádu, která má přispět k zefektivnění justičního systému a má usnadnit vymáhání práv zejm. spotřebitelům. S ohledem na pokračující legislativní vývoj je možné, že zákon vstoupí v účinnost již tento rok. 
 
Návrh zákona umožňuje spotřebitelům a nově také mikropodnikatelům (tedy podnikatelům s 10 a méně zaměstnanci a obratem do 50 mil. Kč) přihlásit se do tzv. hromadného řízení. Žalobcem v takovém řízení může být pouze právnická osoba splňující zvláštní požadavky, která je zapsána na seznamu vedeném Evropskou komisí – mělo by se jednat o neziskové organizace zabývající se problematikou spotřebitelských sporů. Aby bylo hromadné řízení zahájeno je potřeba, aby se do něj přihlásilo nejméně 10 oprávněných subjektů. Zákonodárce zvolil v tomto ohledu tzv. opt-in variatu, kdy se oprávněné osoby musí aktivně do řízení přihlásit. Zároveň je potřeba, aby se tvrzená práva nebo oprávněné zájmy členů skupiny zakládaly na podobném skutkovém, ale i právním základu. Oprávněné osoby se do hromadného řízení budou moci hlásit prostřednictvím formuláře, který bude vyhotoven dle prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu. Nově bude veden rejstřík hromadných řízení, který by měl oprávněné osoby informovat o tom, že v dané věci hromadné řízení probíhá. Právnické osobě, která zastupuje skupinu v hromadném řízení, vznikne v případě úspěchu ve věci nárok až na 16 % z příslušného plnění – částka má být stanovena přiměřeně vzhledem k očekávané složitosti a délce hromadného řízení. Na druhou stranu v případě neúspěchu nese právnická osoba veškeré náklady spjaté s tímto sporem. Návrh zákona rovněž počítá s povinností být v takovém řízení zastoupen advokátem. 

Další články

Evropské nařízení o umělé inteligenci

Dne 13. března 2024 bylo Evropským parlamentem schváleno znění Nařízení o umělé inteligenci, které stanovuje řadu pravidel pro subjekty jejichž činnost je jakkoliv spojena s využitím umělé…