17. března 2021

Evropský fond dlouhodobých investic – ELTIF

Evropským nařízením v roce 2015 vešel na trh kolektivního investování nový druh alternativních investičních fondů, který v českém prostředí do nynější doby marně hledá svého zástupce.

Evropský fond dlouhodobých investic – ELTIF byl zaveden evropským nařízením v roce 2015. Na trh kolektivního investování tak přišel nový druh alternativních investičních fondů, který v českém prostředí do nynější doby marně hledá svého zástupce. Jedná se přitom o zajímavou alternativu vyznačující se poskytováním dlouhodobých investic do reálných aktiv a projektů s pravidelným výnosem. Tyto investice zároveň mohou být poskytovány nejen investorům z řad profesionálů, ale nařízení současně umožňuje nabízet investice také neprofesionálům, tedy menším či retailovým subjektům. Těm se tak nově otevírá možnost investovat do méně likvidních aktiv vyžadujících pro své zhodnocení delší časové období, jako jsou projekty dopravní či komunikační infrastruktury, projekty na podporu vědy, výzkumu, vzdělávání či další investice vedoucí k podpoře evropské ekonomiky. V kombinaci s počáteční investicí již od 10 000 eur se tak zpřístupňuje investování do alternativních investičních fondů širší veřejnosti a my jsme zvědaví na první vlaštovky této novinky v České republice.

Další články

„Dne 1. 7. 2020 se naše společnost Greats advokáti, s.r.o. stala členem Asociace pro kapitálový trh. Asociace sdružuje klíčové poskytovatele investičních služeb na českém kapitálovém trhu a je komunikační platformou jak mezi jejími členy, tak i vůči České národní bance.“