29. července 2021

EBA a ESMA rozvíjejí správu finančních institucí

Dne 2. července 2021 zveřejnili Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) tři revidované obecné pokyny (guidelines)…

Dne 2. července 2021 zveřejnili Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) tři revidované obecné pokyny (guidelines), které posilují správu a řízení bank obchodníků s cennými papíry, a to
– Obecné pokyny EBA k vnitřnímu systému správy a řízení,
– Obecné pokyny EBA/ESMA k posuzování vhodnosti členů vedoucího orgánu a osob v klíčových funkcích,
– Obecné pokyny EBA k řádným zásadám odměňování.

Tyto revidované obecné pokyny, které nabývají účinnosti od 31. prosince 2021, reflektují především:
– změny zavedené revidovanou směrnicí o kapitálových požadavcích (CRD V) a směrnicí o obchodnících s cennými papíry (IFD), 
– změny zavedené revidovanou směrnicí o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (AMLD V)
– další obecné požadavky na zákaz diskriminace a genderovou neutralitu. 

Připomeňme, že základním aplikačním pravidlem obecných pokynů je, že pokud se příslušný národní regulátor vyjádří, že se těmito pokyny bude řídit, tak se tak fakticky stávají závazné i pro dotčené subjekty v členských státech. Česká národní banka (ČNB) se v předchozích verzích obecných pokynů k jejich aplikaci vždy přihlásila, takže lze očekávat, že tomu tak bude i v tomto případě.

Další články

Blížící se regulace kryptoaktiv

Evropská unie v rámci návrhu balíčku předpisů zaměřených na digitální finance plánuje regulovat kryptoaktiva…